ContattoHead Verona Building

Verona Building Sp. z o.o.

ul. Kołowa 5/U1 30-134 Kraków

attivo:
Mon. - Ven 9.00 – 17.00

tel. +48 12 623 94 51
fax. +48 12 623 94 50

sekretariat@veronabuilding.com
www.veronabuilding.com

NIP: 949-8-04-361
REGON: 151999707
KRS: 0000107540
Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia
kapitał zakładowy 16 000 000,00 PLN

Ufficio - Kraków

Mon. - Ven 10.00 - 18.00
ul. Kołowa 5/U1
30-134 Kraków

tel. +48 12 638 88 08

info@perlaverona.pl
info@perlaverona.pl

Ufficio - Wrocław

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny.


Mon. - Ven 10.00 - 18.00
ul. Balzaka 2A
52-437 Wrocław

tel. +48 788 55 55
kom. +48 698 647 839

biurowroclaw@veronabuilding.com
www.giardiniverona.pl

Modulo di Contatto

Genera un nuovo codice